Op de werkvloer: optreden als bemiddelaar in teams

Op de werkvloer werken we samen met elkaar. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Wanneer er moeilijkheden zijn in teams of tussen werkgever en werknemer(s) wil ik graag mijn expertise inzetten om te bemiddelen en de sfeer op het werk te herstellen/bevorderen zodat er vervolgens efficiënter samengewerkt kan worden. Voor teambuildings verwijs ik u graag door naar andere organisaties.

Werkwijze

  • Ik kom naar jouw werkplek.
  • Het doel is om constructief samen te werken, vanuit de visie dat iedereen aan de tafel gelijkwaardigheid is. Gelijkwaardig als mens, misschien zijn er wel hiërarchische verschillen in posities.
  • Ik prefereer de menselijke aanpak, neem jullie zorgen/uitdagingen en vragen én jullie als mens ter harte.
  • Ik wil het proces van communicatie stimuleren en samen bekijken hoe jullie opnieuw of in de toekomst constructief kunnen samenwerken.
  • Indien aangewezen werk ik met andere (interne/externe) diensten samen om jullie zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen.

In de intakefase starten we met verkennende individuele gesprekken. Vervolgens bekijken we wat nodig is door samen rond de tafel te gaan zitten om de bezorgdheden te delen en constructief samen naar oplossingen te zoeken.

Nadien bespreken we hoe er wordt verdergegaan en wordt er een stappenplan uitgewerkt. Tijdens het begeleidingsproces neem ik actief deel als moderator. Ik voorzie standaard in mijn werking een terugkomsessie, ongeveer 1 maand nadat het begeleidingsproces afgerond werd.

Doelgroep

  • Teams in moeilijkheden
  • Werkgevers en werknemers in moeilijkheden

Kostprijs

Deze prijzen variëren naargelang de grote van het team, de intensiteit van begeleiding en de afstand van het vestiging adres.

Graag vermelden op de offerteaanvraag: het aantal teamleden, een korte omschrijving van de moeilijkheden en het adres van de organisatie.

Aanmeldingsformulier

Neem vrijblijvend contact op via dit formulier. We verkennen samen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.


Mijn contactgegevens:

E-mail: isabel@isalibel.be

GSM: 0465 03 04 22

Facebook / Messenger: @isalibel.begeleidingopmaat

Adres: Beukheuvel 92 – 2570 Duffel


Iedere weekdag ben ik telefonisch bereikbaar van 9u tot 19u. Op zaterdag van 9u tot 12u.

In geval van crisis verwijs ik je buiten deze uren graag door naar de regionale huisartsenwachtdienst, bereikbaar op het nummer 1733.


Jouw aanmelding: