Mijn missie

 • Volwassenen, kinderen en jongeren opnieuw verbinden met zichzelf én met elkaar, hun onderlinge relaties verstevigen en hun tools aanreiken zodat ze terug energie en ruimte vinden om aan de slag te gaan.

 • De communicatie in verschillende systemen (gezinnen, families, teams) verbeteren door een bemiddelende rol aan te nemen.

Mijn visie

 • Ik vind het belangrijk om de uitdagingen die bij individuen, koppels, gezinnen en/of teams afspelen contextgericht* aan te pakken. Mijn betrachting is dat alle leden met mij rond tafel gaan zitten om samen te bekijken wat er goed loopt en wat er moeilijk loopt, waar er nood is aan verandering en wat het plan van aanpak daarbij is, waar iedereen zijn steentje toe bijdraagt.

  Ook wanneer ik met individuen werk, haal ik de contextfiguren aan. Op de werkvloer vind ik het belangrijk om heel het team te betrekken.

 • Wij mensen, maken deel uit van verschillende sociale systemen: het gezin, de familie, de school, het werk,…

  Het systemisch denken zegt dat onze gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Zo beïnvloeden we elkaar.

  Tijdens dit gecompliceerd proces kunnen er (on)zichtbare moeilijkheden ontstaan en kan zelfs symptoomgedrag voorkomen, zoals: angst, agressie, eetproblemen,….

  In mijn visie is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar wat de symptomen ons vertellen over de dynamiek van het systeem voor alle partijen. Zo kunnen we samen oplossingsgericht bekijken wie welke bijdragen kan leveren om de uitdagingen aan te pakken. Dit met als doel de harmonie in het systeem te bevorderen/herstellen.

 • Wanneer kinderen of jongeren moeilijk of gewelddadig gedrag vertonen is de aanpak van geweldloos verzet aangewezen.

  Deze aanpak helpt ouders om een brug te maken tussen het stellen van grenzen en het tonen van begrip voor het kind. Ouders leren dat ze dingen kunnen doen waarmee ze tegen hun kind zeggen ‘Ik ben je ouder! Ik geef je niet op en ik geef niet toe!’ en dat ze op die manier laten zien dat bepaald gedrag echt niet kan én dat ze hun kind graag zien (Omer &Wiebenga, 2015).

  Deze aanpak geeft mooie resultaten bij het begeleiden van rebellerende OF opstandige kinderen en pubers.

Vanuit deze drie visies ga ik aan de slag, met als doel om samen te werken en vanuit een gelijkwaardige grondhouding.

*Contextgericht werken is voor mij een basishouding. Vanuit het standpunt: “It takes a village to raise a child” ga ik op zoek naar een netwerk om de client(en) zo goed mogelijk te ondersteunen. Mijn doel is om dit netwerk / deze steunfiguren zichtbaar maken, te verbinden en te activeren.

Aanmeldingsformulier

Neem vrijblijvend contact op via dit formulier. We verkennen samen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.


Mijn contactgegevens:

E-mail: isabel@isalibel.be

GSM: 0465 03 04 22

Facebook / Messenger: @isalibel.begeleidingopmaat

Adres: Beukheuvel 92 – 2570 Duffel


Jouw aanmelding: