Gezinsbegeleiding aan huis

Doelgroep

Gezinnen met kinderen en jongeren die nood hebben aan:

 • Opvoedingsondersteuning – algemeen of specifiek (na diagnose of bij vermoeden van): ASS, AD(H)D, Hoog sensitiviteit
 • Ouders die bezorgdheden hebben omrent hun kind/jongere m.b.t. een laag zelfbeeld, faalangst, hechtingsproblematiek, traumaverwerking, …
 • Rouwondersteuning

Indien nodig, begeleid ik ouders ook graag mee tijdens een schooloverleg.

Kostprijs

Huis- en Schoolbezoeken:

 • De prijs voor een sessie van 60 minuten bedraagt 85 euro (€65  + €20  vervoer).
 • De prijs voor een sessie van 75 minuten bedraagt 100 euro (€80 + €20  vervoer).
 • De prijs voor een sessie van 90 minuten bedraagt 115 euro (€95  + €20  vervoer).

*Deze prijzen zijn geldig voor een huisbezoek/schoolbezoek in een straal van 15km rond het vestiging adres (Beukheuvel 92 te Duffel).

In de praktijk, online of telefonisch:

De tarieven van de begeleidingsgesprekken die in de praktijk, online of telefonisch plaatsvinden,
kan u hieronder vinden.

Werkwijze

 • Drempel verlagen – ik kom naar jouw huis
 • Gelijkwaardigheid – samen werken – menselijke aanpak dossiers/cliënten ter harte – geen nummer – afstemmen op taal – belang beroepsgeheim/discretie
 • Proces stimuleren van zaken in vraag stellen/benoemen
 • Doorverwijzen naar andere gepaste hulpverlening

In de intakefase start ik met een verkennend gesprek. Bij gezinnen heb ik de voorkeur het eerste gesprek met de ouders en hun kind(eren) te voeren. Samen bekijken we welke gesprekken verder nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een individueel gesprek met het kind.

Het eerste gesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar en om de zorgen en noden te bespreken die ervaren worden.

Nadien bespreken we hoe er wordt verdergegaan en wordt er een stappenplan uitgewerkt. Dit kan zowel bestaan uit individuele begeleiding, gezinsgesprekken en oudergesprekken. Indien een doorverwijzing aangewezen is, bespreken we dit samen en bekijk ik samen met jullie welke mogelijkheden er zijn.

Ouderworkshops

Wij willen samenwerken om ouders te ondersteunen/trainen in hoe ze zich in hun taak om op te voeden sterker kunnen voelen. We brengen ouders samen om te spreken over datgene dat een uitdaging vormt.

Doel

 • Ouders ondersteunen in bewust en realistisch opvoeden
 • Vertrekken vanuit de kracht/eigenheid van een persoon/ gezin
 • Gezins- en individueel geluk ervaren
 • Mogelijkheden bieden om elkaar te inspireren en ervaringen te delen
 • Verandering creëren
 • Ouders aanmoedigen om samen op te voeden in afstemming met elkaar
 • Verbindingen in gezinnen herstellen en sterker maken

100 Fijne Verbindingsvragen

Voor iedereen die zin heeft om zijn of haar relaties met de anderen (h)echter en diepgaander te maken.

 Doel

 • Fijne gesprekken met elkaar hebben
 • Elkaar (nog) beter leren kennen
 • In verbinding gaan met elkaar
 • Een positieve energie neerzetten in jullie relatie

Aanmeldingsformulier

Neem vrijblijvend contact op via dit formulier. We verkennen samen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.


Mijn contactgegevens:

E-mail: isabel@isalibel.be

GSM: 0465 03 04 22

Facebook / Messenger: @isalibel.begeleidingopmaat

Adres: Beukheuvel 92 – 2570 Duffel


Jouw aanmelding: