Gezinsbegeleiding aan huis

Doelgroep

Gezinnen met kinderen en jongeren die nood hebben aan:

  • Opvoedingsondersteuning – algemeen of specifiek (na diagnose of bij vermoeden van): ASS, AD(H)D, Hoog sensitiviteit
  • Ouders die bezorgdheden hebben omrent hun kind/jongere m.b.t. een laag zelfbeeld, faalangst, hechtingsproblematiek, traumaverwerking, …
  • Rouwondersteuning

Indien nodig, begeleid ik ouders ook graag mee tijdens een schooloverleg.

Kostprijs

  • De prijs voor een sessie van 60 minuten bedraagt 65 euro (incl. 21%  BTW).
  • De prijs voor een sessie van 90 minuten bedraagt 90 euro (incl. 21%  BTW).

Deze prijzen zijn geldig voor een huisbezoek/schoolbezoek in een straal van 15km rond het vestiging adres (Beukheuvel 92 te Duffel).

Werkwijze

  • Drempel verlagen – ik kom naar jouw huis
  • Gelijkwaardigheid – samen werken – menselijke aanpak dossiers/cliënten ter harte – geen nummer – afstemmen op taal – belang beroepsgeheim/discretie
  • Proces stimuleren van zaken in vraag stellen/benoemen
  • Doorverwijzen naar andere gepaste hulpverlening

In de intakefase start ik met een verkennend gesprek. Bij gezinnen heb ik de voorkeur het eerste gesprek met de ouders en hun kind(eren) te voeren. Samen bekijken we welke gesprekken verder nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een individueel gesprek met het kind.

Het eerste gesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar en om de zorgen en noden te bespreken die ervaren worden.

Nadien bespreken we hoe er wordt verdergegaan en wordt er een stappenplan uitgewerkt. Dit kan zowel bestaan uit individuele begeleiding, gezinsgesprekken en oudergesprekken. Indien een doorverwijzing aangewezen is, bespreken we dit samen en bekijk ik samen met jullie welke mogelijkheden er zijn.

Aanmeldingsformulier

Neem vrijblijvend contact op via dit formulier. We verkennen samen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.


Mijn contactgegevens:

E-mail: isabel@isalibel.be

GSM: 0465 03 04 22

Facebook / Messenger: @isalibel.begeleidingopmaat

Adres: Beukheuvel 92 – 2570 Duffel


Iedere weekdag ben ik telefonisch bereikbaar van 9u tot 19u. Op zaterdag van 9u tot 12u.

In geval van crisis verwijs ik je buiten deze uren graag door naar de regionale huisartsenwachtdienst, bereikbaar op het nummer 1733.


Jouw aanmelding: