Bemiddelen in je relatie of scheiding

Bemiddeling aan huis preventief of wanneer er moeilijkheden zijn in de partnerrelatie of tijdens een scheiding.

Dit op relationeel, emotioneel, sociaal en opvoedkundig domein. Het juridische aspect is niet voor mij.

Werkwijze

  • Ik kom naar jullie thuis, dit is drempelverlagend, je voelt je meer op je gemak. Wanneer het aangewezen is, voeren we de dialoog op neutraal terrein.
  • Het doel is om constructief samen te werken, vanuit de visie dat iedereen aan de tafel gelijkwaardigheid is.
  • Ik prefereer de menselijke aanpak, neem jullie zorgen/uitdagingen en vragen én jullie als mens ter harte.
  • Indien aangewezen werk ik met andere diensten samen om jullie zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen.

In de intakefase starten we een gezamenlijk verkennend gesprek of met verkennende individuele gesprekken. Daarna bekijken we samen of het aangewezen is om met de kinderen een individueel gesprek te voeren.

Het eerste gesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar en om de zorgen en noden te bespreken die jij ervaart. Vervolgens leggen we al deze bezorgdheden en noden samen.

Nadien bespreken we hoe er wordt verdergegaan en wordt er een stappenplan uitgewerkt. Dit kan zowel bestaan uit individuele begeleiding, gezinsgesprekken en oudergesprekken. Indien een doorverwijzing aangewezen is, bespreken we dit samen en bekijk ik samen met jullie welke mogelijkheden er zijn.

Doelgroep

  • Partners en ex-partners
  • Kinderen en jongeren van gescheiden ouders

100 Fijne Verbindingsvragen

Voor iedereen die zin heeft om zijn of haar relaties met de anderen (h)echter en diepgaander te maken.

 Doel

  • Fijne gesprekken met elkaar hebben
  • Elkaar (nog) beter leren kennen
  • In verbinding gaan met elkaar
  • Een positieve energie neerzetten in jullie relatie

Aanmeldingsformulier

Neem vrijblijvend contact op via dit formulier. We verkennen samen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.


Mijn contactgegevens:

E-mail: isabel@isalibel.be

GSM: 0465 03 04 22

Facebook / Messenger: @isalibel.begeleidingopmaat

Adres: Beukheuvel 92 – 2570 Duffel


Jouw aanmelding: